Izaugsme kopā ar jaunajiem partneriem

Mūsu vērā ņemamā līdzdalība noteiktās medicīnas nozarēs, apvienojumā ar tirgus zināšanām, citiem farmācijas uzņēmumiem padara mūs par interesantu licencēšanas un tirgvedības partneri. Mūsu licencēšanas partneri ir gan nelieli uzņēmumi ar interesantu ražojumu nišu, gan arī globāli dalībnieki.