RETSEPTIGA

Seedetrakt
Meditsiinilise toote nimetus Toimeaine Toote omaduste kokkuvõte Patsiendi infoleht
Granisetroon Granisetroon
Ondansetron 8mg N5 Ondansetroon Viide Viide
Pantoprasool Pantoprasool