Avaleht > Kvaliteet

KVALITEET

Kogu Euroopa Liidus kehtivad farmaatsiatööstusele ja turundussektorile kõrged kvaliteeditagamise standardid, et ravimite ostjad ja kasutajad oleksid kindlad nende kvaliteedi, ohutuse ja tõhususe suhtes. Kõiki Euroopa Liidus toodetud ja turustatavaid ravimeid hindavad volitatud asutused ning turule jõuavad vaid need, mis vastavad kõrgetele nõuetele. Nende nõuete täitmist tagavad teatavad sertifikaadid ja litsentsid. Üks Norameda peamisi eesmärke on tagada kvaliteetsed tooted – selle garanteerivad kõik olemasolevad sertifikaadid ja litsentsid.

Tootmislitsents

Tootmislitsents on vajalik kõikide Euroopa Liidus ravimite tootjate jaoks, sealhulgas kolmandatest riikidest pärit ravimite maaletoojatele. Tootmislitsents annab selle omanikele õiguse levitada toodetud või imporditud ravimeid vastavalt hea levitamise praktikale.

Norameda tootja litsents

Hulgimüügi litsents

Hulgimüügi litsents annab õiguse teostada hulgimüügi tegevust deklareeritud asukohas vastavalt kehtivatele farmaatsiaalastele õigusaktidele. See väljastatakse alles pärast seda, kui on veendutud, et turustajal on asjakohased ruumid ja seadmed ning ettevõte järgib kvaliteedisüsteemi, töötajate, dokumentide haldamise, käimasolevate toimingute, kaebuste haldamise, võltsingute kahtluse, tagastamise ja tühistamise, lepingulise tegevuse, siseauditite nõudeid.

Norameda hulgimüügi litsents

Hea levitamistava sertifikaat

Hea levitamistava (GPP) tagab, et ravimite kvaliteet säilib kõikidel tarnimise etappidel, alates tootmisest kuni ostuni. Hea levitamistava sertifikaat (GPP sertifikaat) on Leedu Vabariigi tervishoiuministeeriumi alluvuses oleva ravimiameti poolt väljastatud dokument, mis kinnitab, et hulgimüügi litsentsi omaniku teostatav ravimitegevus vastab ravimitegevuse GPP nõuetele.

Norameda hea levitamistava sertifikaat

Hea tootmistava tunnistus

Hea tootmistava (GGP) tagab, et ravimite tootmist ja importimist kolmandatest riikidest kontrollitakse vastavalt kohaldatavatele kvaliteedistandarditele, nii et valmistatud ravim vastab oma eesmärgile, müügiloa ja spetsifikatsioonide nõuetele. Hea tootmistava sertifikaat (GPP sertifikaat) on Leedu Vabariigi tervishoiuministeeriumi alluvuses oleva ravimiameti poolt väljastatud dokument, mis kinnitab, et hulgimüügi litsentsi omaniku teostatav ravimitegevus või selle osa vastab ravimitegevuse GPP nõuetele.

Norameda hea tootmistava sertifikaat

Toidukäitlemise subjekti sertifikaat

Toidukäitlemise subjekti sertifikaat on Riikliku toidu- ja veterinaarteenistuse väljastatud dokument, mis annab ettevõtjale õiguse teostada toidutöötlemistoiminguid, sealhulgas jaotust. Dokument väljastatakse ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et kõik selle tegevuse suhtes kohaldatavad hügieeninõuded ja muud õigusaktid on täidetud.

Norameda toidukäitlemise subjekti sertifikaat