NA RECEPTĘ

Różne grupy ATC
Nazwa produktu leczniczego Substancja czynna Charakterystyka produktu leczniczego Ulotka do opakowania – informacja dla pacjenta
CDiagnostic Wyciąg alergenowy, diagnostyczny
Venomil Immunoterapia swoista dla alergików
Pollinex Immunoterapia swoista dla alergików
Iohexol IMAX 755 mg/ml Iohexol