Zrealizowano projekt „Badanie nowych terapii neuroprotekcyjnych na oddziaływanie na komórki fotoreceptorów siatkówki oka”

Projekt „Badanie nowych terapii neuroprotekcyjnych na oddziaływanie na komórki fotoreceptorów siatkówki oka”

UAB „Norameda” zrealizowała projekt „Badanie nowych terapii neuroprotekcyjnych na oddziaływanie na komórki fotoreceptorów siatkówki oka” (dalej – Projekt). W ramach projektu stworzono metodę, która może być stosowana w celu zbadania oddziaływania neuroprotekcyjnego, do analizowania różnych białek rekombinacyjnych oraz naturalnych, charakteryzujących się różnymi stopniami aktywności neuroprotekcyjnych.

Projekt został zrealizowany w ciągu 5 miesięcy.

Z powodzeniem zrealizowany projekt daje możliwość stworzenia zupełnie nowej technologii, potrzebnej do testowania i oceniania nowych produktów do leczenia zaburzeń widzenia, jak również pozwala na rozwój innowacyjnych produktów a przez to na rozwój firmy. Projekt zwiększa konkurencyjność UAB „Norameda” nie tylko na Litwie, lecz również w krajach bałtyckich.

Projekt powstał w ramach działania Agencji Naukowej i Innowacyjnej Nauki (MITA), działanie VP2-1.3-ŪM-05-K „Innowacyjne czeki LT”, przeznaczone dla małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Mogą one uzyskać pomoc finansową na zakup usług z jednostek naukowych. Celem działania jest zwiększenie konkurencyjności gospodarki krajowej, produktywności biznesu i wysokiej jakości dodanej z udziałem biznesu, zachęcanie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) do prowadzenia działalności innowacyjnej, zacieśnianie współpracy pomiędzy nauką i biznesem.