Strona Główna > Duch drużyny

DUCH DRUŻYNY

zespółWierzymy, że najskuteczniejszym sposobem osiągnięcia ambitnych celów jest stworzenie profesjonalnego zespołu ekspertów. Sądzimy, że sukces osiągnięty dzięki wspólnym wysiłkom jest czymś więcej niż tylko sumą poszczególnych wyników.

Jesteśmy głęboko przekonani, że pracownicy są jedną z najważniejszych wartości firmy, dlatego firma nieustannie promuje rozwój zawodowy swoich współpracowników, dokłada starań, aby stworzyć pozytywne środowisko pracy i wzmacnia zaangażowanie pracowników.

Norameda zatrudnia obecnie 43 pracowników, z których 31 (72,09%) pracuje w oddziale na Litwie, 7 (16,28%) w oddziale na Łotwie i 5 (11,63%) w oddziale w Estonii. Są to osoby pracujące z entuzjazmem i zaangażowaniem, przyczyniające się do tworzenia nowoczesnej firmy farmaceutycznej, chętne do wymiany wiedzy z ekspertami z innych dziedzin, gotowe do ciężkiej pracy, dzięki czemu jesteśmy w stanie dostarczyć najwyższej jakości wyspecjalizowane produkty lecznicze, urządzenia medyczne i produkty bez recepty.

Zapraszamy do współpracy ekspertów w swojej dziedzinie, którzy chcieliby podjąć współpracę z „Noramedą” i wyznają te same wartości co nasza firma, charakteryzują się przedsiębiorczością i umiejętnością pracy samodzielnej, jak również motywacją do osiągania ambitnych celów poprzez pracę w zespole.