Galvenais > Kvalitāte

KVALITĀTE

Visā Eiropas Savienībā farmaceitiskā ražošana un izplatīšana ir pakļauta augstiem kvalitātes standartiem, lai cilvēki, kuri pērk un lieto medikamentus, varētu būt pārliecināti par to kvalitāti, drošību un efektivitāti. Visā Eiropas Savienībā medikamentu, kas ražoti un laisti tirgū, novērtēšanu veic pilnvarotās institūcijas un tikai tie, kas atbilst stingrām prasībām, iekļūst tirdzniecībā. Atbilstību prasībām nodrošina atbilstošie sertifikāti un licences. Viens no galvenajiem “Norameda” mērķiem ir augstas kvalitātes produkcijas ražošanas nodrošināšana – tieši to garantē visi pieejamie sertifikāti un licences.

RAŽOŠANAS LICENCE

Ražošanas licence ir obligāta visiem Eiropas Savienības zāļu ražotājiem, kā arī tiem, kas importē zāles no trešajām valstīm. Ražošanas licence tās īpašniekam piešķir tiesības izplatīt savas ražotās vai importētās zāles, ievērojot labas izplatīšanas prakses prasības.

“Noramedas” ražošanas licence

IZPLATĪŠANAS VAIRUMTIRDZNIECĪBĀ LICENCE

Vairumtirdzniecības licence piešķir tiesības deklarētajā vietā veikt vairumtirdzniecības darbības saskaņā ar spēkā esošajiem tiesību aktiem, kas regulē farmācijas darbību. Tā tiek izsniegta, tikai pārliecinoties, ka zāļu izplatītājam ir atbilstošas telpas un aprīkojums, kā arī tas ievēro prasības, kas izvirzītas kvalitātes sistēmai, darbiniekiem, dokumentu pārvaldībai, veicamajām operācijām, sūdzību, iespējamo viltojumu, atgriešanas un atcelšanas pārvaldībai, līgumdarbībai, iekšējiem auditiem.

“Noramedas” vairumtirdzniecības licence

LABAS IZPLATĪŠANAS PRAKSES SERTIFIKĀTS

Laba izplatīšanas prakse (LIP) nodrošina, ka zāļu kvalitāte tiks saglabāta visos piegādes posmos – no ražošanas līdz pārdošanas vietai. LIP sertifikāts ir Lietuvas Republikas Veselības ministrijas Zāļu kontroles dienesta izsniegts dokuments, kas apstiprina, ka vairumtirdzniecības licences īpašnieka veiktā farmācijas darbība atbilst zāļu LIP prasībām.

“Noramedas” labas izplatīšanas prakses sertifikāts

LABAS RAŽOŠANAS PRAKSES SERTIFIKĀTS

Laba ražošanas prakse (LRP) nodrošina, ka zāļu ražošana un imports no trešajām valstīm tiek kontrolēti atbilstoši spēkā esošajiem kvalitātes standartiem tā, lai ražotie medikamenti atbilstu savam nolūkam, reģistrācijas apliecības un specifikāciju prasībām. LRP sertifikāts ir Lietuvas Republikas Veselības ministrijas Zāļu kontroles dienesta izsniegts dokuments, kas apstiprina, ka ražošanas licences īpašnieka veiktā farmācijas darbība atbilst zāļu LRP prasībām.

“Noramedas” labas ražošanas prakses sertifikāts

PĀRTIKAS APRITĒ IESAISTĪTĀ UZŅĒMĒJA APLIECĪBA

Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja apliecība ir Lietuvas pārtikas un veterinārā dienesta izsniegts dokuments, ar kuru uzņēmējam tiek piešķirtas tiesības veikt ar pārtikas apriti saistītu darbību, ieskaitot izplatīšanu. Dokuments tiek izsniegts, tikai pierādot, ka tiek ievērotas visas uz šo darbību attiecināmās higiēnas un citu tiesību aktu prasības.

“Noramedas” pārtikas apritē iesaistītā uzņēmēja apliecība