Avaleht > Suur kompetents

SUUR KOMPETENTS

25-aastane kogemus on aidanud meil saada üheks liidriks Leedus ja Balti riikides. Me teame oma tugevaid külgi, kasutame kogutud teadmisi ja see aitab meil edasi liikuda. Meie peamised omadused on nutikus innovaatiliste ja nõudlike toodete leidmisel ning farmaatsiaturu tundmine. Oleme edendanud efektiivsete ravimiturundusteenuste pakkumist, mis põhineb julgetel ja paindlikel lahendustel ning lojaalsusel meie partneritele.

Leedu kaasaegset farmaatsiaturgu iseloomustab kõrge konkurentsivõime, ranged Euroopa kvaliteedistandardid ja üha tugevamaks muutuv hinnaregulatsioon. Me võtame seda kõike väljakutse ja arenemisvõimalusena.

Oluline muutus oli ravimite seiresüsteem, mis võeti kasutusele kümme aastat tagasi. Vastavalt sellele me jälgime ja teavitame ravimite võimalikest kõrvaltoimetest. Varsti seljatame veel ühe väljakutse – rakendame spetsiaalsed arveldusprogrammid ja valmistume võltsitud ravimite direktiivi jõustumiseks 2019. aastal. Selle kohaselt on edaspidi igal ravimipakendil erimärgistus. Spetsiaalsete skanneriga skaneerimisel edastatakse ravimite ostu- ja müügiandmed keskandmebaasi. Sel viisil on Euroopa turg täielikult kaitstud võimalike võltsitud ravimite eest.

Lisaks teeme tihedat koostööd tervishoiutöötajate ja teadlastega, tagamaks et turustame ainult kvaliteetseid tooteid, peame sammu tehnoloogilise revolutsiooniga ja meie äriotsused on tihedalt seotud areneva meditsiinivaldkonnaga.

2015. a AS „Norameda“ käivitas projekti „Uute raviainete neuroprotektiivsete mõju uurimine võrkkesta fotoretseptorrakkudele“. See edukalt rakendatud uuring avab meile võimaluse töötada välja uus tehnoloogia äsja väljatöötatud toodete testimiseks ja hinnata väljatöötatud tooteid nägemishäirete ravil. Samas võimaldab see arendada uuenduslikke tooteid ja arendada ettevõtet.