Strona Główna > Wysokie kompetencje

WYSOKIE KOMPETENCJE

Dzięki 25 letniemu doświadczeniu jesteśmy jednym z liderów na Litwie i w innych krajach bałtyckich. Znamy swoje mocne strony, korzystamy z naszej wiedzy, dzięki czemu konsekwentnie kroczymy do przodu. Pomysłowość w poszukiwaniu innowacyjnych i atrakcyjnych produktów, zrozumienie rynku farmaceutycznego to nasze podstawowe kompetencje. Jesteśmy liderami w dostarczaniu skutecznych usług marketingowych opartych o odważne i elastyczne rozwiązania i lojalność wobec partnerów.

Współczesny litewski rynek farmaceutyczny charakteryzuje się wysoką konkurencyjnością, surowymi europejskimi standardami jakości i rosnącą regulacją cen. Traktujemy to jednak jak wyzwanie i możliwość rozwoju.

Znaczącą zmianą był wprowadzony dziesięć lat temu system monitorowania leków. Z jego pomocą obserwujemy i informujemy o możliwych skutkach ubocznych leków. Wkrótce czeka nas kolejne wyzwanie – wprowadzenie specjalistycznych programów ewidencyjnych i przygotowanie się na nadejście dyrektywy w sprawie sfałszowanych leków, która wejdzie w życie w 2019 r. Zgodnie z nią każdy pakiet leków uzyska specjalne oznaczenie. Po zeskanowaniu specjalnym skanerem dane o zakupie i sprzedaży leków trafią do scentralizowanej bazy danych. W ten sposób rynek europejski będzie całkowicie chroniony przed ewentualnymi podróbkami leków.

Ponadto, aby zapewnić najwyższą jakość oferowanych produktów, dotrzymać kroku rewolucji technologicznej, podejmować decyzje w zgodzie z rozwijającą się dziedziną medycyny, ściśle współpracujemy z pracownikami służby zdrowia i naukowcami.

W 2015 r. zrealizowaliśmy w UAB „Normeda” projekt pod nazwą „Badanie neuroprotekcyjnego działania nowych środków terapeutycznych na komórki fotoreceptorowe siatkówki”. To pomyślnie zrealizowane badanie otwiera przed nami możliwość opracowania nowej technologii do testowania i oceny nowo opracowanych produktów do leczenia wad wzroku. Jednocześnie stwarza warunki do opracowania innowacyjnych produktów i rozwoju działalności.