Avaleht > Usaldusväärsus

USALDUSVÄÄRSUS

usaldusväärsusMeie professionaalsed töötajad tagavad partneritele ja klientidele usaldusväärse koostöö kõrgeimal tasemel. Samuti saame tagada meie toodete täieliku ohutuse. Me täidame oma kohustusi vastutustundlikult, kaitseme konfidentsiaalset teavet, peame kinni oma lubadustest ja tagame, et meie poolt tehtud töö ületab teie ootused.

Töötame vastavalt kõrgetele turustus- ja tootmisstandarditele, mida tõendavad meile antud litsentsid ning sertifikaadid.

Me töötame hulgimüügi litsentsi alusel, mis väljastatakse alles pärast seda, kui ollakse veendunud, et turustajal on asjakohased ruumid ja seadmed ning vastav kvaliteedisüsteem, töötajate, dokumentide haldamise, käimasolevate toimingute, kaebuste haldamise, võltsingute kahtluse, tagastamise ja tühistamise, lepingulise tegevuse, siseauditi süsteem.

Oleme saanud ka hea levitamistava sertifikaadi, mis tagab, et meie poolt levitatavate ravimite kvaliteet säilib kõikides tootmisetappides, alates tootmisest kuni müügikohani.

Meile antud hea tootmistava sertifikaat tagab, et ravimite tootmist ja importimist kolmandatest riikidest kontrollitakse vastavalt kohaldatavatele kvaliteedistandarditele, nii et valmistatud ravim vastab oma eesmärgile, müügiloa ja spetsifikatsioonide nõuetele.

Oleme saanud Riiklikust toidu- ja veterinaarametist toidukäitlemise sertifikaadi, mis annab õiguse läbi viia toidu käitlemistegevusi, sealhulgas jaotust. Dokument väljastatakse ainult siis, kui on kindlaks tehtud, et kõik selle tegevuse suhtes kohaldatavad hügieeninõuded ja muud õigusaktid on täidetud.

Oleme loonud sertifitseeritud ja turvalise tarneahela, seega teame alati, kus meie tooted meie klientide jaoks asuvad, ja me saame tagada, et need jõuavad kohale nõuetele vastavas seisukorras ning õigel ajal.