Home > Patikimumas

PATIKIMUMAS

patikimumasProfesionalūs mūsų darbuotojai partneriams ir klientams užtikrina aukščiausio lygio patikimą bendradarbiavimą. Galime garantuoti ir visišką mūsų tiekiamų produktų saugumą. Atsakingai vykdome įsipareigojimus, saugome konfidencialią informaciją, tęsime duotus pažadus ir rūpinamės, kad įgyvendinti darbai viršytų Jūsų lūkesčius.

Dirbame laikydamiesi aukštų platinimo ir gamybos standartų, tai įrodo mums suteiktos licencijos ir pažymėjimai.

Dirbame pagal didmeninio platinimo licenciją, kuri išduodama tik įrodžius, kad vaistinių preparatų platintojas turi tinkamas patalpas ir įrangą bei laikosi kokybės sistemai, darbuotojams, dokumentų valdymui, vykdomoms operacijoms, skundų, įtariamų falsifikatų, grąžinimų ir atšaukimų valdymui, sutartinei veiklai, vidaus auditams keliamų reikalavimų.

Taip pat esame gavę geros platinimo praktikos pažymėjimą, kuris užtikrina, kad mūsų platinamų vaistų kokybė išsaugoma visais tiekimo etapais – nuo gamybos iki prekybos vietų.

Mums suteiktas geros gamybos praktikos pažymėjimas užtikrina, kad vaistų gamyba ir importas iš trečiųjų šalių yra kontroliuojami pagal taikomus kokybės standartus taip, kad pagamintas vaistinis preparatas atitiktų savo paskirtį, rinkodaros teisės pažymėjimo bei specifikacijų reikalavimus.

Iš Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos esame gavę Maisto tvarkymo subjekto patvirtinimo pažymėjimą, kuriuo suteikiama teisė vykdyti maisto tvarkymo veiklą, įskaitant ir platinimą. Dokumentas išduodamas tik įrodžius, kad yra laikomasi visų šiai veiklai taikomų higienos ir kitų teisės aktų reikalavimų.

Sukūrėme sertifikuotą ir apsaugotą tiekimo grandinę, kad visada žinome, kur yra pas klientus keliaujantys mūsų produktai, ir galėtume patikinti, kad jie atvyks reikiamos būklės ir reikiamu metu.