Strona Główna > Niezawodność

NIEZAWODNOŚĆ

niezawodnośćNasi profesjonalni pracownicy są dla naszych partnerów i klientów gwarancją niezawodnej współpracy na najwyższym poziomie. Gwarantujemy również pełne bezpieczeństwo naszych produktów. Realizujemy nasze zobowiązania w sposób odpowiedzialny, chronimy informacje poufne, dotrzymujemy obietnic i dbamy, aby wykonywana przez nas praca spełniła Twoje oczekiwania.

Pracujemy z zachowaniem najwyższych standardów dystrybucji i produkcji, o czym świadczą przyznane nam licencje i certyfikaty.

Pracujemy zgodnie z licencją na dystrybucję hurtową, która wydawana jest po zapewnieniu, że dystrybutor produktów leczniczych posiada odpowiednie pomieszczenia i wyposażenie, oraz spełnia wymagania dotyczące systemu jakości, pracowników, zarządzania dokumentami, prowadzonych operacji, rozpatrywania skarg, potencjalnych podróbek, zwrotów i odwołań, działalności statutowej i audytów wewnętrznych.

Uzyskaliśmy również certyfikat dobrej praktyki dystrybucji, która zapewnia zachowanie jakości leków na wszystkich etapach dostawy, od produkcji po punkty sprzedaży.

Posiadany przez nas certyfikat dobrej praktyki wytwarzania zapewnia, że produkcja i import leków z państw trzecich jest kontrolowany zgodnie z obowiązującymi normami jakości, tak aby wytwarzany produkt leczniczy spełniał swoje przeznaczenie, wymogi pozwolenia na dopuszczenie do obrotu i specyfikacje.

Uzyskaliśmy od Państwowej Służby ds. Żywności i Weterynarii pozwolenie na prowadzenie przedsiębiorstwa spożywczego, który uprawnia podmiot gospodarczy do prowadzenia przedsiębiorstwa spożywczego, w tym do dystrybucji artykułów spożywczych. Dokument jest wydawany tylko wtedy, gdy spełnione są wszystkie wymogi higieny i inne przepisy mające zastosowanie do tej działalności.

Stworzyliśmy certyfikowany i chroniony łańcuch dostaw, dzięki czemu zawsze wiemy, gdzie znajdują się wysłane produkty i jesteśmy pewni, że zostaną dostarczone we właściwym stanie i we właściwym czasie.