Galvenais > Uzticamība

UZTICAMĪBA

uzticamībaMūsu profesionālie darbinieki sadarbības partneriem un klientiem visaugstākā līmeņa uzticamu sadarbību. Mēs varam garantēt arī pilnīgu mūsu piegādājamo produktu drošību. Atbildīgā veidā veicam noteiktos pienākumus, aizsargājam konfidenciālo informāciju, jūtamies atbildīgi par saviem solījumiem un rūpējamies, lai īstenotie darbi pārsniegtu Jūsu cerības.

Mēs strādājam saskaņā ar augstiem izplatīšanas un ražošanas standartiem, to pierāda mums izsniegtās licences un sertifikāti.

Strādājam pamatojoties uz izplatīšanas vairumtirdzniecībā licences, ko izsniedz tikai pierādot, ka zāļu izplatītājs ir piemērotās telpas un aprīkojum, kā arī atbilst kvalitātes sistēmai, ievēro personāla, dokumentu pārvaldības, veikto darbību, sūdzību, iespējamo falsifikāciju, atgriešanas un atcelšanas kontroles, līgumsaistību darbības, iekšējā audita prasības.

Tāpat esam saņēmuši labas izplatīšanas prakses sertifikātu, kas nodrošina, lai mūsu izplatāmo zāļu kvalitāte tiek saglabāta visos piegādes posmos – no ražošanas līdz tirdzniecības vietai.

Mums ir izsniegts labas ražošanas prakse, kas garantē, ka zāļu ražošana un imports no trešajām valstīm tiek kontrolēts atbilstoši kvalitātes standartiem, tā, lai ražotās zāles atbilstu paredzētajiem mērķiem, reģistrācijas apliecības un specifikāciju prasībām.

No Valsts pārtikas un veterinārā dienesta esam saņēmuši Pārtikas apritē iesaistītā uzņēmuma apstiprinājuma sertifikātu, kas dod tiesības veikt pārtikas apstrādes darbības, tostarp izplatīšanu. Dokuments tiek izsniegts tikai tad, jai ir pierādīts, ka ir nodrošināta atbilstība visām šīm darbībām piemērojamām higiēnas un citu normatīvo aktu prasībām.

Esam izstrādājuši sertificētu un drošu piegādes ķēdi, lai vienmēr zinātu, kur atrodas pie klienta piegādājamie produkti, un lai varētu pārbaudīt, kad tie tiks piegādāti nepieciešamā stāvoklī un īstajā laikā.